Feestensnoep.nl is een onderdeel van Maksima Gifts Harderwijk
 
Maksima Gifts is een bedrijf wat zich in de loop van de jaren gespecialiseerd heeft in verschillende soorten feestartikelen voor groot en klein.
Wij verkopen voornamelijk via onze internetsites.
Kopen via internet heeft een aantal voordelen en eerlijk gezegd soms ook nadelen.
Een groot voordeel is uiteraard in de meeste gevallen de voordelige prijs ten opzichte van de “gewone” winkels.
Simpelweg omdat eigenaren van webwinkels niet de dure kosten hebben die eigenaren met een winkelpand hebben.
Een ander voordeel is dat u in deze drukke tijden niet de deur uit hoeft om diverse winkels af te lopen.
U kunt op uw gemak lekker langs diverse sites surfen en vergelijken.
 
Een nadeel is dat u bij kleinere bestellingen door de verzendkosten meer moet betalen dan u in de winkel zou moeten.

Bij bestellen via internet ziet u niet precies wat u koopt.
U kunt het niet in de handen nemen en goed bekijken.
We proberen u zoveel mogelijk informatie te geven.
Het is al eerder gezegd, maar mocht u nog vragen hebben schroom dan niet om te mailen naar info@feestensnoep.nl of te bellen naar 0341-785520
 
De wet heeft gelukkig sinds 1 februari 2001 duidelijkheid geschept in aankopen via internet.
U als klant en wij als verkopende partij weten waar we aan toe zijn.
Deze wet wordt de wet van kopen op afstand genoemd.
Het komt er in het kort op neer dat u als verkopende partij het recht heeft om binnen 7 dagen na ontvangst goederen van u koop af te zien.
Dit wordt de bedenktijd of de afkoelingsperiode genoemd.
Deze 7 dagen gaan in de dag na ontvangst van u goederen.
U krijgt dan de door betaald bedrag volledige terug.
Dat wil zeggen goederen en de verzendkosten  om het naar u toe te sturen.
Dit moet gebeuren binnen 30 dagen na ontvangst van de retour goederen.
U dient dan wel zelf de verzendkosten te betalen om het naar ons retour te sturen.
 
Wij als verkopende partij mogen voorwaarde stellen aan het retour zenden.
Dat doen we in de zin dat de goederen ongeopend dienen te zijn.
Klantvriendelijkheid en tevredenheid staat bij ons zeer hoog in de vaandel.
Uiteraard denken we met u mee en hebben we een hoop begrip.
Maar uiteindelijk bepaalt Maksima Gifts.
 
Hoe leuk de persoonlijke contacten met onze klanten en de positieve reacties na afloop van het feest ook zijn, we hebben wel te maken met juridische overeenkomsten.
Daarom hieronder de uitleg van de wet kopen op afstand.
Verkorte uitleg:
Sinds 1 februari 2001 is de Wet “Kopen op Afstand” van kracht. Door deze wet hebben consumenten een betere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de Wet Kopen op Afstand opgenomen:
 • Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
 • Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden.  Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen

De afkoelingsperiode geldt niet bij:
 • Aankoop van onroerend goed;
 • Aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt;
 • Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Kranten en tijdschriften;
 • Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;
 • Financiële diensten, weddenschappen en loterijen;
 • Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
 • Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

De extra plichten van de verkopende partij zijn:
 • De verkopende partij moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot aankoop overgaan:
 • Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;
 • De belangrijkste kenmerken van het product;
 • De prijs van het product (inclusief alle belastingen). Indien van toepassing, de kosten van aflevering, wijze van betaling, aflevering of uitvoering, het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;
 • De eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.
 • De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
 • De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode.
 • Het bezoek- of afhaaladres van de leverancier;
 • Gegevens omtrent eventuele garantie indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar;
 • De vereisten en voorwaarden voor opzegging.
Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.
 
Informatie plicht verkopende partij:
Wilt u iets kopen op afstand? Bijvoorbeeld via een webwinkel of postorderbedrijf? Dan moet de verkoper u duidelijke en begrijpelijke informatie geven. Dit staat in de wet Overeenkomsten op Afstand (Koop op Afstand). De verkoper moet u op twee momenten informatie geven: 1. voordat u de koop sluit en 2. nadat u de koop hebt gesloten.
 
Welke informatie moet u krijgen voordat u de koop sluit?
 • Wat is de naam van de verkoper?
 • Moet u een bedrag vooruit betalen? Dan moet u het adres van de verkoper weten.
 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst?
 • Wat is de totale prijs van het product of de dienst? Dus met alle belastingen?
 • Hoeveel kost het om het product thuis te laten bezorgen?
 • Hoe kunt u betalen?
 • Hoe krijgt u het product thuis?
 • Als u een dienst koopt: wanneer begint de dienst?
 • Hebt u wel of geen bedenktijd van zeven werkdagen?
 • Als u meteen een lening afsluit om dit product te betalen: of u ook een bedenktijd van zeven werkdagen voor deze lening krijgt.
 • Hoe snel krijgt u het product?
 • Hoelang duurt een aanbieding?
 • Als u een abonnement afsluit, bijvoorbeeld een telefoonabonnement: hoelang duurt dit contract minimaal?
De verkoper mag deze informatie op zijn website zetten. Of hij mag het u vertellen. Bijvoorbeeld als u per telefoon iets bestelt.
 
Welke informatie moet u krijgen nadat u de koop hebt gesloten?
Hebt u de koop gesloten? Dan moet de verkoper er daarna voor zorgen dat u de informatie uit de punten hierboven kunt bewaren en bekijken. Dat kan op deze manieren:
 • De verkoper stuurt u deze informatie per post.
 • U kunt deze informatie opslaan op uw computer.
 • Deze informatie stond al in de koopgids waaruit u een bestelling hebt gedaan.
De verkoper moet u dan ook deze informatie geven:
 • Wat is het bezoekadres van het bedrijf? Alleen een postbusnummer is niet genoeg.
 • Als u een abonnement hebt afgesloten van minimaal een jaar: hoe kunt u dit abonnement opzeggen?
De volgende informatie moet de verkoper u per brief geven:
 • Wat moet u doen als u binnen de bedenktijd het product wit terugsturen?
 • Als u een lening hebt afgesloten bij een product: hoe kunt u van die lening af?
 • Welke garanties en services horen bij het product? Wat is bijvoorbeeld het telefoonnummer van de helpdesk?
 Bedenktijd
Koopt u een product? Dan begint de bedenktijd één dag nadat u het product hebt gekregen. Koopt u een dienst? Dan begint de bedenktijd op de dag dat u het contract hebt gesloten. Besluit u binnen de bedenktijd dat u het product niet wilt? Dan betaalt u alleen de kosten voor het terugsturen. Let op: u hebt niet bij alle aankopen een bedenktijd.
Bedektijd van kopen op afstand:
Koopt u een product op afstand? Bijvoorbeeld via internet, telefoon, fax of via een bestelbon uit een catalogus? Dan hebt u bijna altijd recht op een bedenktijd. Hieronder leest u daar meer over.
 
Wat is een bedenktijd?
De bedenktijd is een periode waarin u kunt beslissen dat u het product toch niet wilt kopen. U kunt het dan terugsturen. U hoeft niet te vertellen waarom u het product niet wilt. Een bedenktijd noemen we ook wel een zichttermijn of een bedenktermijn.
 
Hoelang is de bedenktijd?
Bij een koop of afstand is de bedenktijd zeven werkdagen. Zaterdag, zondag en feestdagen tellen dus niet mee.
 
Wanneer begint de bedenktijd?
 • Koopt u een product? Dan begint de bedenktijd één dag nadat u het product hebt gekregen.
 • Koopt u een dienst? Dan begint de bedenktijd op de dag dat u het contract hebt gesloten.
 
Verzendkosten en voorwaarden bij retournering:
U betaalt de verzendkosten
Koopt u een product via internet, telefoon, fax of via een bestelbon uit een catalogus? En besluit u binnen zeven werkdagen dat u het product toch niet wilt kopen? Dan hoeft u alleen de kosten voor het terugsturen te betalen.
 
U krijgt de bezorgkosten terug
Hebt u bezorgkosten betaald om het product thuis afgeleverd te krijgen? Dan krijgt u dit bedrag weer terug. U kunt er ook voor kiezen om de bezorgkosten niet terug te krijgen: dan kunt u het product gratis terugsturen.
 
U bewijst dat u het product hebt teruggestuurd
Stuurt u een product terug? En raakt het product kwijt of beschadigd? Dan moet u wel kosten betalen. Daarom is het verstandig om te vragen naar een "bericht van ontvangst" als u iets terugstuurt. U vraagt dit bij het postkantoor of de koeriersdienst. Als het product bij de verkoper is aangekomen, krijgt u hiervan een bewijs. Het is handig om dit bewijs te hebben, want een verkoper kan zeggen dat het product niet is aangekomen. Dan kunt u bewijzen dat dit wel is gebeurd.
 
Hoe stuurt u het product terug?
In de algemene voorwaarden staat meestal hoe u een product moet terugsturen. Soms zijn er speciale regels voor dure spullen of spullen die makkelijk kapot gaan. Vraag de verkoper of er bij uw product speciale regels gelden.

Foto

Download algemene voorwaarden


Feestensnoep.nl is een onderdeel van Maksima Gifts Harderwijk

 

Maksima Gifts is een bedrijf wat zich in de loop van de jaren gespecialiseerd heeft in verschillende soorten feestartikelen voor groot en klein.

Wij verkopen voornamelijk via onze internetsites.

Kopen via internet heeft een aantal voordelen en eerlijk gezegd soms ook nadelen.

Een groot voordeel is uiteraard in de meeste gevallen de voordelige prijs ten opzichte van de “gewone” winkels.

Simpelweg omdat eigenaren van webwinkels niet de dure kosten hebben die eigenaren met een winkelpand hebben.

Een ander voordeel is dat u in deze drukke tijden niet de deur uit hoeft om diverse winkels af te lopen.

U kunt op uw gemak lekker langs diverse sites surfen en vergelijken.

 

Een nadeel is dat u bij kleinere bestellingen door de verzendkosten meer moet betalen dan u in de winkel zou moeten.

Bij bestellen via internet ziet u niet precies wat u koopt.

U kunt het niet in de handen nemen en goed bekijken.

We proberen u zoveel mogelijk informatie te geven.

Het is al eerder gezegd, maar mocht u nog vragen hebben schroom dan niet om te mailen naar info@feestensnoep.nl of te bellen naar 0341-785520

 

De wet heeft gelukkig sinds 1 februari 2001 duidelijkheid geschept in aankopen via internet.

U als klant en wij als verkopende partij weten waar we aan toe zijn.

Deze wet wordt de wet van kopen op afstand genoemd.

Het komt er in het kort op neer dat u als verkopende partij het recht heeft om binnen 7 dagen na ontvangst goederen van u koop af te zien.

Dit wordt de bedenktijd of de afkoelingsperiode genoemd.

Deze 7 dagen gaan in de dag na ontvangst van u goederen.

U krijgt dan de door betaald bedrag volledige terug.

Dat wil zeggen goederen en de verzendkosten  om het naar u toe te sturen.

Dit moet gebeuren binnen 30 dagen na ontvangst van de retour goederen.

U dient dan wel zelf de verzendkosten te betalen om het naar ons retour te sturen.

 

Wij als verkopende partij mogen voorwaarde stellen aan het retour zenden.

Dat doen we in de zin dat de goederen ongeopend dienen te zijn.

Klantvriendelijkheid en tevredenheid staat bij ons zeer hoog in de vaandel.

Uiteraard denken we met u mee en hebben we een hoop begrip.

Maar uiteindelijk bepaalt Maksima Gifts.

 

Hoe leuk de persoonlijke contacten met onze klanten en de positieve reacties na afloop van het feest ook zijn, we hebben wel te maken met juridische overeenkomsten.

Daarom hieronder de uitleg van de wet kopen op afstand.

Verkorte uitleg:

Sinds 1 februari 2001 is de Wet “Kopen op Afstand” van kracht. Door deze wet hebben consumenten een betere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de Wet Kopen op Afstand opgenomen:


 • Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
   
 • Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden.  Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
   
 • Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen
   De afkoelingsperiode geldt niet bij:


 • Aankoop van onroerend goed;
   
 • Aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt;
   
 • Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;
   
 • Kranten en tijdschriften;
   
 • Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;
   
 • Financiële diensten, weddenschappen en loterijen;
   
 • Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
   
 • Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
   De extra plichten van de verkopende partij zijn:


 • De verkopende partij moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot aankoop overgaan:
   
 • Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;
   
 • De belangrijkste kenmerken van het product;
   
 • De prijs van het product (inclusief alle belastingen). Indien van toepassing, de kosten van aflevering, wijze van betaling, aflevering of uitvoering, het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;
   
 • De eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.
   
 • De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
   
 • De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode.
   
 • Het bezoek- of afhaaladres van de leverancier;
   
 • Gegevens omtrent eventuele garantie indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar;
   
 • De vereisten en voorwaarden voor opzegging.
   

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

 

Informatie plicht verkopende partij:

Wilt u iets kopen op afstand? Bijvoorbeeld via een webwinkel of postorderbedrijf? Dan moet de verkoper u duidelijke en begrijpelijke informatie geven. Dit staat in de wet Overeenkomsten op Afstand (Koop op Afstand). De verkoper moet u op twee momenten informatie geven: 1. voordat u de koop sluit en 2. nadat u de koop hebt gesloten.

 

Welke informatie moet u krijgen voordat u de koop sluit?


 • Wat is de naam van de verkoper?
   
 • Moet u een bedrag vooruit betalen? Dan moet u het adres van de verkoper weten.
   
 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst?
   
 • Wat is de totale prijs van het product of de dienst? Dus met alle belastingen?
   
 • Hoeveel kost het om het product thuis te laten bezorgen?
   
 • Hoe kunt u betalen?
   
 • Hoe krijgt u het product thuis?
   
 • Als u een dienst koopt: wanneer begint de dienst?
   
 • Hebt u wel of geen bedenktijd van zeven werkdagen?
   
 • Als u meteen een lening afsluit om dit product te betalen: of u ook een bedenktijd van zeven werkdagen voor deze lening krijgt.
   
 • Hoe snel krijgt u het product?
   
 • Hoelang duurt een aanbieding?
   
 • Als u een abonnement afsluit, bijvoorbeeld een telefoonabonnement: hoelang duurt dit contract minimaal?
   

De verkoper mag deze informatie op zijn website zetten. Of hij mag het u vertellen. Bijvoorbeeld als u per telefoon iets bestelt.

 

Welke informatie moet u krijgen nadat u de koop hebt gesloten?

Hebt u de koop gesloten? Dan moet de verkoper er daarna voor zorgen dat u de informatie uit de punten hierboven kunt bewaren en bekijken. Dat kan op deze manieren:


 • De verkoper stuurt u deze informatie per post.
   
 • U kunt deze informatie opslaan op uw computer.
   
 • Deze informatie stond al in de koopgids waaruit u een bestelling hebt gedaan.
   

De verkoper moet u dan ook deze informatie geven:


 • Wat is het bezoekadres van het bedrijf? Alleen een postbusnummer is niet genoeg.
   
 • Als u een abonnement hebt afgesloten van minimaal een jaar: hoe kunt u dit abonnement opzeggen?
   

De volgende informatie moet de verkoper u per brief geven:


 • Wat moet u doen als u binnen de bedenktijd het product wit terugsturen?
   
 • Als u een lening hebt afgesloten bij een product: hoe kunt u van die lening af?
   
 • Welke garanties en services horen bij het product? Wat is bijvoorbeeld het telefoonnummer van de helpdesk?
   

 Bedenktijd

Koopt u een product? Dan begint de bedenktijd één dag nadat u het product hebt gekregen. Koopt u een dienst? Dan begint de bedenktijd op de dag dat u het contract hebt gesloten. Besluit u binnen de bedenktijd dat u het product niet wilt? Dan betaalt u alleen de kosten voor het terugsturen. Let op: u hebt niet bij alle aankopen een bedenktijd.

Bedektijd van kopen op afstand:

Koopt u een product op afstand? Bijvoorbeeld via internet, telefoon, fax of via een bestelbon uit een catalogus? Dan hebt u bijna altijd recht op een bedenktijd. Hieronder leest u daar meer over.

 

Wat is een bedenktijd?

De bedenktijd is een periode waarin u kunt beslissen dat u het product toch niet wilt kopen. U kunt het dan terugsturen. U hoeft niet te vertellen waarom u het product niet wilt. Een bedenktijd noemen we ook wel een zichttermijn of een bedenktermijn.

 

Hoelang is de bedenktijd?

Bij een koop of afstand is de bedenktijd zeven werkdagen. Zaterdag, zondag en feestdagen tellen dus niet mee.

 

Wanneer begint de bedenktijd?


 • Koopt u een product? Dan begint de bedenktijd één dag nadat u het product hebt gekregen.
   
 • Koopt u een dienst? Dan begint de bedenktijd op de dag dat u het contract hebt gesloten.
   

 

Verzendkosten en voorwaarden bij retournering:

U betaalt de verzendkosten

Koopt u een product via internet, telefoon, fax of via een bestelbon uit een catalogus? En besluit u binnen zeven werkdagen dat u het product toch niet wilt kopen? Dan hoeft u alleen de kosten voor het terugsturen te betalen.

 

U krijgt de bezorgkosten terug

Hebt u bezorgkosten betaald om het product thuis afgeleverd te krijgen? Dan krijgt u dit bedrag weer terug. U kunt er ook voor kiezen om de bezorgkosten niet terug te krijgen: dan kunt u het product gratis terugsturen.

 

U bewijst dat u het product hebt teruggestuurd

Stuurt u een product terug? En raakt het product kwijt of beschadigd? Dan moet u wel kosten betalen. Daarom is het verstandig om te vragen naar een "bericht van ontvangst" als u iets terugstuurt. U vraagt dit bij het postkantoor of de koeriersdienst. Als het product bij de verkoper is aangekomen, krijgt u hiervan een bewijs. Het is handig om dit bewijs te hebben, want een verkoper kan zeggen dat het product niet is aangekomen. Dan kunt u bewijzen dat dit wel is gebeurd.

 

Hoe stuurt u het product terug?

In de algemene voorwaarden staat meestal hoe u een product moet terugsturen. Soms zijn er speciale regels voor dure spullen of spullen die makkelijk kapot gaan. Vraag de verkoper of er bij uw product speciale regels gelden.

 | Meer

 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.